top of page
 • Al onze voorwaarden voor annulering zijn van toepassing vanaf het moment van aanmelding, ongeacht het moment van betaling. 

 • Wanneer het JL Massage Praktijk een cursus annuleert, ontvang je je inschrijvingsgeld integraal terug. Voor eventuele andere kosten kan het JL Massage Praktijk, noch de cursusbegeleiders aansprakelijk gesteld worden.

 • Als je zelf een cursus of aktiviteit annuleert, dan moet dat schriftelijk (e-mail, fax of brief). Telefonische of mondelingen annulaties zijn niet geldig.

   

  De cursist is bij aanvang dan de cursus de volledige deelnamevergoeding verschuldigd tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd.


  Bij het tussentijds stopzetten van de cursus, geschiedt in principe geen terugbetaling voor het niet gevolgde deel.  Kosten annulering:
  - Bij annulering tot 2 maanden vooraf betaal je geen annuleringskosten.

  - Bij annulering vanaf 2 maanden tot 3 weken vóór aanvang van de cursus betaal je 20% annuleringskosten.

  - Bij annulering vanaf 3 weken tot 7 werkdagen vóór de start betaal je 50% van het cursusbedrag.

  - Bij latere annulering of als je niet annuleert / niet komt opdagen, betaal je 100% van het cursusbedrag.

   

 • Vind je zelf iemand die je plaats kan innemen, dan betaal je enkel € 10 € als bijdrage in de administratiekosten. Een vervanger kan enkel aangebracht worden vóór de start van de cursus, na schriftelijk akkoord van het JL Massage Praktijk en is niet van toepassing op vervolgjaren in de opleidingen.

 • Het niet betalen van de deelnameprijs geldt nooit als annulering.

 • Zetfouten in prijzen en data in publicaties van het JL Massage Praktijk of onze communicaties zowel online als offline, kunnen niet worden ingeroepen als argument voor annulering na de start van een cursus of voor een weigering om het werkelijke cursusbedrag te betalen.

bottom of page